Фонова снимка листа - Mr Donchev
Един от основните елементи на градинския ландшафтен дизайн е моравата

Един от основните елементи на градинския ландшафтен дизайн е моравата