Фонова снимка листа - Mr Donchev
Подходяща ли е зимата за озеленяване?

Подходяща ли е зимата за озеленяване?